Yvon AB - Affärsutveckling/Business Development - Styrelseuppdrag
Referensprojekt
Marknadsundersökning bl.a. för:
- nytt knäimplantat
- ny kirurgisk överviktsprodukt
- ny steriliseringsprodukt
- ny produkt för behandling av benskörhet
- ny produkt för behandling av bråck
- ny produkt för behandling av epilepsi och depression
- ny diagnostisk metod för icke-småcellig lungcancer
- ny produkt för behandling av sömnapné
- ny diagnostisk metod för neurodegenerativa sjukdomar

Utvärdering av Life Science kluster
Nordisk lanserings- och prisstrategi för ny kardiovaskulär produkt
Kartläggning av distributörer inom ögonkirurgiprodukter
Interim CFO i I/T och Telecom företag
Affärsplan och kapitalresning i Image analys företag
Affärsplan i läkemedelsutvecklingsföretag inom neurologi
Affärsplan för kognitiv rehabilitering inom neurologi
Affärsplan för rekonstruktiv nervteknologi
Workshop inom radio- och strålterapi
Styrelseutvärdering
Styrelseledamotsutbildning

Nyheter
2019-02-07
Umeå Biotech Incubator Investment Day på Grand i Stockholm
För 10:e gången anordnas en investerardag för Life Science företag från Umeå regionen. Den här gången är det UBI Biotech Incubator som står som värd och arrangör. Om du får inbjudan glöm inte att anmäla dig!

2019-02-06 i Stockholm
Meet Umeå Life Science i Stockholm!
För 2:a gången arrangeras en em/kväll för att få träffa spännande Life Science företag från Umeå regionen. Den här gången är det UBI Biotech Incubator som står som värd och arrangör. Om du får inbjudan glöm inte att anmäla dig!

2018-02-01
Biotech Umeå Investment Day på Grand i Stockholm
För 9:e gången anordnar Biotech Umeå en investerardag för Life Science företag från regionen. Om du får inbjudan glöm inte att anmäla dig!

2017-02-02
Biotech Umeå Investment Day på Grand i Stockholm
För 8:e gången anordnar Biotech Umeå en investerardag för företag från regionen. Glöm inte att anmäla dig!

2015-04-14
33-Listan
Sveriges hetaste teknikföretag presenteras av Affärsvärlden och Ny Teknik.
http://www.nyteknik.se/33listan/

2015-01-27
Biotech Umeå Investment Day på Grand i Stockholm
För 6:e gången anordnade Biotech Umeå en investerardag för företag från regionen.

2014-04-01
33-Listan
Sveriges hetaste teknikföretag presenterades av Affärsvärlden och Ny Teknik.
http://www.nyteknik.se/33listan/

2014-01-30/2013-01-31
Biotech Umeå Investment Day på Grand i Stockholm
För 4:e och 5:e gången anordnade Biotech Umeå en investerardag för företag från regionen.
 
2012-06-12
Seminar Scandinavian Opportunities for Swiss companies in MedTech and Life Science Industry
OSEC the Swiss centre of foreign trade, was organising a seminar in Olten (Basel) for their member companies. I was participating as a presenter of the Nordic region.
 
2011-10-05
Franska Ambassaden värd för besök av franska Biotech Företag och kluster, nätverkare och skapade affärsrelationer med över 20 deltagande företag.

2011-09-08
Medtech Investment Day Scandinavia 2011, deltog bland över 200 företag och investerare.

2011-09-05/2012-08-28
Biotech Builders, för tredje och fjärde gången i Sverige, ett perfekt nätverk för att bygga starka relationer och biotech företag som växer!

2011-06-14
Avslutning i Umeå på UBI's Mentorprogram för kvinnliga forskare och entreprenörer

2011-06-08
Workshop i Uppsala, Innovativa lösningar inom den gröna sektorn, CaptiGel AB och SLU Holding AB

2011-03-21
SwedenBio Life Science Investment Day Scandinavia 2011 in Stockholm
Representerar Axongen AB och presenterar företaget för ett 10-tal investerare

2010/2011 Styrelseledamotsutveckling i Umeå
Utbildare i Seminarieprogram i samarbete med bl.a. Umeå Biotech Incubator och Biotech Umeå

Övrigt
Medlem i Styrelseakademien Stockholm
Godkänd Coach inom ramen för UIC (Uppsala Innovation Centre)
Medlem i Boarding for Success
Medlem i Franska Handelskammaren i Sverige, CCFS
Mentor i UBI's mentorprogram för kvinnliga forskare och entreprenörer
Site Builder drivs av  Vistaprint